Usługa PECS Start-Up jest przeznaczona dla uczniów, którzy nie mieli wcześniej styczności z PECS. Nasi konsultanci zaczną od przedstawienia w skrócie ogólnego zarysu protokołu PECS, który obejmuje istotne informacje na temat tworzenia skutecznych środowisk do komunikacji. Rodzina i/lub specjaliści będą mieli możliwość przećwiczenia każdej z wczesnych faz wdrażania PECS podczas zorganizowanej sesji szkoleniowej. Przeprowadzona zostanie ocena wzmocnień, gdyż pierwszą lekcją będzie nauczenie podopiecznych proszenia o wzmocnienia/preferowane przedmioty. Następnie zostaną przeprowadzone z uczniem próby fazy I, podczas których rodzina/specjaliści będą uczestniczyć w czynnym szkoleniu. Następnie, z uwzględnieniem postępów ucznia, wdrażane będą kolejne fazy protokołu PECS. Dziewięć Kluczowych Umiejętności Porozumiewania się również zostanie poddanych ocenie. Przed końcem spotkania, szczegółowe rekomendacje zostaną omówione z każdym członkiem zespołu. Kompleksowy raport zostanie dostarczony w przeciągu dwóch tygodni od konsultacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/a usługą, prosimy o kontakt na adres zenon@pecs.com lub numer telefonu +48 601 555 850.