Wiele osób o szczególnych potrzebach, w tym osoby z autyzmem, ma problemy zarówno z komunikacją ekspresywną, jak i receptywną. Rodzice i specjaliści mogą nie być pewni, które podejście wybrać i na którym problemie skupić się w pierwszej kolejności. Jeżeli osoba jest niemówiąca, zespół często zadaje sobie pytanie – czy zamierzamy poświęcić czas na zachęcanie do mówienia, a jeśli tak, to jak długo? Czy nie powinniśmy zamiast tego skupić się na systemach alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC)? Na jakich poszczególnych umiejętnościach powinniśmy się najpierw skupić, aby uczeń naprawdę na tym skorzystał?

Pyramid może pomóc odpowiedzieć na te pytania. Oprócz opartego na dowodach Picture Exchange Communication System (PECS) oferujemy różnorodne warsztaty oraz wsparcie stacjonarne, skupiając się na nauczaniu kluczowych umiejętności komunikacyjnych, które można wprowadzić niezależnie od tego, jaką metodą komunikacji posługuje się uczeń. Osadzanie umiejętności komunikacji w codziennych czynnościach jest niezwykle istotne, a praktyczne metody, które na to pozwalają, są uwzględnione we wszystkich naszych usługach.​