Strona Główna » Praktyka Oparta Na Dowodach

Praktyka Oparta Na Dowodach

W dziedzinie pedagogiki specjalnej wymaga się dzisiaj „praktyki opartej na dowodach naukowych”. Opublikowano ponad 150 artykułów dowodzących skuteczności Picture Exchange Communication System (PECS). Poniżej przedstawiamy listę organizacji, które uznają PECS jako praktykę opartą na dowodach naukowych wraz z recenzowanymi artykułami. Patrz pełna lista artykułów naukowych.

  • W 2008 roku ośrodek National Professional Development Center (NPDC) on Autism Spectrum Disorder (ASD) przyjął PECS jako jedną z 27 praktyk opartych na dowodach naukowych. Praktyki te są wybierane na podstawie ich skuteczności potwierdzonej w drodze recenzowanych badań naukowych. NPDC składa siPę z kilku uniwersytetów, które badają i promują stosowanie praktyk opartych na dowodach naukowych w dziedzinie ASD.
  • Research Autism to instytucja charytatywna poświęcona interwencjom badawczym w dziedzinie autyzmu. Jej strona internetowa zawiera serię powszechnych interwencji, które są oceniane na podstawie „dowodów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach”. PECS uzyskało dwa punkty na ich skali, co oznacza „mocne, pozytywne dowody” w zakresie jakości dowodów potwierdzających model PECS jako interwencję.

Opinie Na Temat PECS:

„Bardzo silne, pozytywne dowody.”

Jest to bezpośrednia i pozytywna metoda, ekonomiczna i nie nazbyt czasochłonna we wdrażaniu.

– Research Autism