Strona Główna » O nas » Podejście Pyramid

Podejście Pyramid

Czym Jest Podejście Pyramid Do Edukacji?

Podejście Pyramid do Edukacji to kompleksowy model służący do kształtowania i wspierania skutecznego środowiska do nauki. Opracowane przez dr Andrew Bondy i oparte na założeniach funkcjonalnej stosowanej analizy zachowania (SAZ), Podejście Pyramid oferuje solidne podstawy tym, którzy nauczają w szkołach, pracy, domu lub w społeczeństwie. Korzyści z tego unikatowego modelu czerpią osoby w każdym wieku z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, zaburzeniami komunikacji i/lub innymi problemami z uczeniem się.

Aby zmaksymalizować wyniki ucznia, potrzebne są nie tylko informacje o tym, czego i jak uczyć, lecz również plan, który połączy wszystkie elementy w całość. Podejście Pyramid stanowi jasny przewodnik dla całego zespołu, określający, na czym należy się skupić i w jakiej kolejności. Tak jak budowa piramidy wymaga najpierw położenia solidnych fundamentów przed wzniesieniem właściwej budowli, tak samo podejście Pyramid zaczyna się od ustanowienia silnej podstawy z wykorzystaniem opartego na badaniach naukowych podejścia do nauczania.

Podejście Pyramid uwzględnia rozróżnienie między elementami strukturalnymi i instruktażowymi. Elementy strukturalne tworzą podstawę, kształtując środowisko sprzyjające uczeniu się. Obejmują one:

  1. Czynności funkcjonalne
  2. Silne systemy wzmocnień
  3. Funkcjonalne porozumiewanie się i umiejętności społeczne
  4. Postępowanie z kontekstowo nieprawidłowymi zachowaniami

Elementy instruktażowe stanowią szczyt piramidy i obejmują informacje potrzebne do opracowania skutecznych lekcji. Do elementów szczytu piramidy należą:

  1. Generalizacja
  2. Rodzaje lekcji
  3. Strategie nauczenia/podpowiadania
  4. Poprawa błędów (unikalna i dopasowana do określonych strategii podpowiadania)

Wszystkie elementy uwzględniają podejmowanie decyzji w oparciu o zebrane dane, co wymaga systematycznego ich zbierania i analizy. Połączenie wszystkich tych elementów przekłada się na sukcesy zespołu, rodziców i uczniów. Wdrażając Podejście Pyramid do Edukacji, stworzysz skuteczne środowisko do nauki, w którym postępy ucznia i jego samodzielność będą się zwiększać.

Generalizacja Strategie nauczania Efektywne lekcje Komunikacja funkcjonalna Czynności funkcjonalne Silne wzmocnienia KontekstowoNiepoprawne Zachowania Poprawa błędu “Dlaczego”zachowanie się pojawia Dane “Czego”uczyć “Jak”nauczać

Podejście Pyramid podkreśla szczególnie znaczenie odpowiadania na pytanie „Dlaczego się uczymy?” i „Jak uczyć?” niż raczej tylko „Czego uczyć?”, umożliwiając dostosowanie każdego programu ucznia do jego indywidualnych celów.

Czego uczyć?

Czyli kluczowe elementy motywujące do niezależności we wszystkich środowiskach

Dlaczego się uczyć?

Czyli usystematyzowane strategie mające na celu zmaksymalizowanie efektów uczenia się danej osoby

Czynności funkcjonalne

Lekcje mające na celu rozwinięcie niezależności za pomocą materiałów przeznaczonych do praktycznego wykorzystania oraz długotrwałego rozwoju umiejętności

Silne systemy wzmocnień

Systemy wizualne umożliwiające uzyskanie dostępu do silnych wzmocnień

Komunikacja funkcjonalna

Umiejętności komunikacji konieczne do rozwinięcia niezależności uwzględnione w aktywnościach w ciągu całego dnia

Kontekstowo nieprawidłowe zachowania

Identyfikacja funkcjonalnej kontroli kontekstowo niepoprawnych zachowań z naciskiem na nauczanie i wspieranie funkcjonalnie równoważnych alternatywnych zachowań

Generalizacja

Długoterminowe cele są planowane przed rozpoczęciem nauczania i skupione są zarówno na bodźcach, jak i reakcjach

Skuteczne lekcje

Ważne jest odróżnianie rodzajów lekcji, w tym lekcji prowadzonych w formacie wyodrębnionej próby od lekcji sekwencyjnych, a także lekcji inicjowanych przez nauczyciela od inicjowanych przez ucznia

Strategie nauczania

Opisanie zestawu strategii opartych na dowodach, które mogą obejmować kształtowanie lub stosowanie podpowiedzi wraz z jasnymi i skutecznymi strategiami eliminowania podpowiedzi

Korekta błędów

Systematyczne stosowanie strategii poprawy błędów mających na celu promowanie okazji do uczenia się oraz dopasowanie strategii do rodzaju lekcji

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak można wykorzystać Podejście Pyramid do stworzenia skuteczniejszego środowiska uczenia się, zachęcamy do uczestnictwa w Szkoleniu nt. Podejścia Pyramid do Edukacji lub skontaktowania się z nami w celu umówienia usług dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.