Osoby niemówiące lub z ograniczoną zdolnością mówienia potrzebują systemu komunikacji, którego mogą zastosować tu i teraz.  Jeżeli zajmujesz się pedagogiką specjalną lub masz dziecko, u którego zdiagnozowano ten problem, Picture Exchange Communication System (PECS) prawdopodobnie nie jest ci obcy. Zyskał uznanie, ponieważ jest to praktyczna metoda oparta na dowodach, a jeśli jest wdrażana z dokładnością – naprawdę działa. PECS dostarcza gotową do użycia metodę proszenia o przedmioty, czynności i osoby w sposób, który wymaga interakcji społecznych i je stymuluje. W oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania pierwsze ćwiczenia w ramach PECS polegają na nauczaniu spontanicznego proszenia, a następnie – najszybciej jak to możliwe – przechodzi się do odpowiadania na pytania, a także komentowania rzeczy w środowisku. Dodatkowym atutem, jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD), jest wysoki odsetek dzieci, które nabywają umiejętność niezależnego posługiwania się mową po zastosowaniu PECS. Jednakże nigdy nie jest za późno, aby zacząć – nawet u osób dorosłych uczonych metodą PECS zaobserwowano świetne rezultaty. Należy zauważyć, że chociaż model PECS pierwotnie opracowano z myślą o małych dzieciach z autyzmem, z powodzeniem jest stosowane u różnych uczniów w każdym wieku, którzy cierpią na zaburzenia poznawcze, fizyczne i komunikacyjne.

Konsultanci Pyramid są gotowi zapewnić wsparcie klasowe w związku z wdrażaniem modelu PECS na podstawie szczególnych potrzeb Twojej klasy i Twojego zespołu. Wsparcie to może być świadczone w odstępach od miesięcznych do rocznych.