WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

WSPARCIE PECS®

Ta usługa zapewnia wsparcie PECS dla twojego środowiska, oparte na konkretnych potrzebach twoich uczniów i zespołu. Usługa ta nie obejmuje elementu szkoleniowego dlatego aby zarezerwować tę usługę, przynajmniej  jeden członek zespołu, który będzie obecny podczas konsultacji, musi wcześniej uczestniczyć w warsztacie PECS poziom 1. W ramach środowiska szkolnego możemy obserwować maksymalnie cztery klasy w ciągu jednego dnia. W ciągu kolejnych dwóch tygodni zostanie przesłane pisemne sprawozdanie z poradami i kolejnymi krokami.

TO STACJONARNE SPOTKANIE ZAPEWNIA:

 • Powtórzenie informacji szkoleniowych
 • Dyskusja 1:1
 • Ogólne pytania i odpowiedzi
 • Konkretne porady
 • Praca 1:1 z uczniami
 • prezentacja

CENNIK STACJONARNEGO WSPARCIA PECS

1 DZIEŃ

1 – dniowe stacjonarne spotkanie z konsultantem Pyramid wraz z raportem podsumowującym

MIESIĘCZNIE

Jedno miesięczne stacjonarne spotkanie z konsultantem Pyramid wraz z raportem podsumowującym

DOSTOSUJ

Stacjonarne spotkanie z konsultantem Pyramid wraz z raportem podsumowującym

Dziękuję w imieniu wszystkich ze szkoły st ann za wszelką pomoc, rady I przydatne wskazówki, które otrzymaliśmy podczas ostatniej wizyty.

W szkole zrobiło się naprawdę głośno, jeśli chodzi o spontaniczną komunikację, jeden z uczniów zainicjował dzisiaj ponad 100 próśb, z czego co najmniej 30–40 było spontanicznych!

– CarolBotterill, Nauczycielka & Certyfikowany Terapeuta PECS, Szkoła StAnn’s

DODATKOWE WSPARCIE PECS

PECS Start-up™

PECS Start-Up usługa ta jest odpowiednia, nawet wtedy gdy w danym środowisku jest tylko jeden użytkownik PECS. Nie jest wymagane wcześniejsze szkolenie ani doświadczenie związane z PECS. Jest to sześciogodzinna wizyta na miejscu z warsztatem dla zespołu i pracą 1:1 z uczniem.

 • Dzień rozpoczyna się od krótkiego omówienia protokołu PECS
 • Omówienie, jak stworzyć efektywne środowisko edukacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące oceny wzmocnień oraz początkowych faz PECS z zespołem
 • Obserwacja ucznia, w celu określenia ulubionych przedmiotów/ zajęć
 • Rozpoczęcie Fazy I z uczniem
 • Przejście do Fazy II i odpowiednio do kolejnych Faz
 • Omówienie i ocenia 9 kluczowych umiejętności komunikowania się
 • Omówienie szczegółowych zaleceń
 • Kompleksowy raport przesłany w ciągu dwóch tygodni
 • Otrzymaj dwa 30-minutowe sesje uzupełniające online w ciągu sześciu tygodni
 • Zawiera następujące produkty:

PECS Check-up™ (sprawdzenie poprawności)

PECS PECS CHECK-UP™ (sprawdzenie poprawności) jest odpowiednie dla uczniów mających problem z robieniem postępów w kolejnych fazach PECS. Osoby pracujące z uczniem powinny wcześniej wziąć udział w warsztatach PECS Poziom 1 lub programie PECS START-UP. Jest to 3-godzinna wizyta stacjonarna, dostosowana do konkretnych potrzeb ucznia i obejmuje obserwację, informację zwrotną, ćwiczenia, może obejmować wykłady i przykłady wideo.

 • Rozpoczyna się od obserwacji zespołu wprowadzającego PECS z uczniem
 • Rozwiązywanie trudności
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące oceny wzmocnień oraz początkowych faz PECS z zespołem
 • Omówienie i ocenia 9 kluczowych umiejętności komunikowania się
 • Wprowadzenie kolejnych Faz i/lub zidentyfikowanych kluczowych umiejętności komunikacyjnych z uczniem
 • Omówienie szczegółowych zaleceń
 • Kompleksowy raport przesłany w ciągu dwóch tygodni
 • Otrzymaj dwa 30-minutowe sesje uzupełniające online w ciągu sześciu tygodni
 • Zawiera następujące produkty:

WSPARICE PECS ONLINE

Ta usługa jest odpowiednia dla wszystkich, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztacie PECS poziom 1. To świetne uzupełnienie warsztatu P1, pomoże w rozwiązaniu wszelkich problemów, z którymi się zetknęliście podczas wdrażania protokołu. Usługę tę można zarezerwować jako pojedynczą wizytę lub jako regularne spotkania.

 • Powtórzenie informacji ze szkolenia
 • Dyskusja 1:1
 • Ogólne pytania i odpowiedzi
 • prezentacja
 • Wcześniejsze przesłanie filmu i porady dotyczące konkretnych uczniów

Wsparcie PECS online

Usługa ta jest przeznaczona dla każdego, kto wcześniej uczestniczył w szkoleniu PECS poziom 1. Idealne uzupełnienie usługi „Wsparcie PECS” stacjonarnie lub online. Spotkanie konsultacyjne w celu uzyskania odpowiedzi na kolejne pytania, oraz porad i pomocy.

 • Powtórzenie informacji ze szkolenia
 • Ogólne pytania i odpowiedzi
 • prezentacja
 • Odpowiednie dla sesji 1:1 lub grup personelu, którzy mogą uczestniczyć w całej sesji lub po prostu „wpaść” na chwilę.

WSPARCIE BEHAWIORALNE

Jednym z największych wyzwań, z którymi się spotykamy, pracując z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest niezrozumienie przyczyny pewnych zachowań. Naszym pierwszym odruchem jest często pytanie: „Co zrobić, żeby tak nie robił”. To pytanie może prowadzić do wprowadzania krótkoterminowych rozwiązań, zamiast opracowywania długoterminowych strategii. Ta usługa jest doskonałym uzupełnieniem naszego warsztat pt: „Zachowania trudne: zapobiegaj, redukuj i zastępuj”; jednak uczestnictwo w tym warsztacie nie jest wymagane.

 • 6-godzinne spotkanie stacjonarne
 • Wskazówki w nauczaniu kluczowych umiejętności potrzebnych do zastąpienia niepożądanych zachowań
 • Dowiedz się więcej o systematycznym wzmacnianiu, aktywnościach
 • funkcjonalnych oraz umiejętnościach komunikacyjnych, które pomogą
 • zmniejszyć występowanie zachowań modyfikowanych
 • Wskazówki do zbierania i korzystania z danych
 • Dowiedz się jak przede wszystkim zapobiegać kontekstowo niepoprawnym
 • zachowaniom oraz systematycznie reagować na ich zmniejszanie, gdy się pojawiają
 • Dowiedz się jak gromadzić i korzystać z danych
 • Max. czterech uczniów na spotkanie
 • Pisemny raport

WSPARCIE UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONALNYCH

Większość profesjonalistów zgadza się, że długoterminowe cele edukacyjne ich uczniów obejmują zdolność do zatrudnienia oraz życia tak niezależnego, jak to możliwe. Umiejętności życiowe są niezbędne do zwiększenia niezależności, a także ogólnej poprawy jakości życia. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi potrzebują więcej czasu na naukę różnych umiejętności, więc na co konkretnie chcemy poświęcić ten cenny czas cenny czas? Ci z nas, którzy są odpowiedzialni za nauczanie, muszą zachować czujność przy wyborze najważniejszych celów i systematycznym ich realizowaniu.

 • 6-godzinne spotkanie stacjonarne
 • wsparcie skoncentrowane na zajęciach, które pomoże Ci ulepszyć ten istotny
 • obszar nauczania
 • pomóc Ci rozpoznać brakujące umiejętności
 • wesprzeć Cię w projektowaniu ćwiczeń do nauki umiejętności funkcjonalnych
 • zidentyfikować sposoby zwiększenia niezależności twoich uczniów.
 • max. 4 uczniów podczas pełnego dnia spotkania
 • pisemny raport zawierający wskazówki i kolejne kroki

PROGRAM CERTYFIKACJI PYRAMID

Popraw organizację i skuteczność nauczania jednocześnie rozwijając umiejętności komunikacyjne i niezależność uczniów.

Certyfikacja Pyramid łączy wysokiej jakości szkolenia i wsparcie na miejscu, rozłożone na cały rok, aby pomóc zespołom w budowaniu efektywnych środowisk uczenia się, korzystając z podejścia Pyramid do Edukacji®.

W trakcie pracy z Twoim zespołem, nasz konsultant wykorzystywać będzie klarowny, ramowy plan w celu wprowadzenia kluczowych umiejętności i śledzenia postępów tak, aby sprostać potrzebom każdego ucznia. Wdrażanie każdego z dziewięciu elementów Piramidy sprzyja rozwoju komunikacji funkcjonalnej, niezależności i umiejętności społecznych. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z zademonstrowaniem poprawnego wprowadzenia wszystkich elementów Podejścia Pyramid. W celu utrzymania umiejętności zespołu i certyfikatu, dalsze wsparcie i konsultacje mogą być udzielane.

Szkolenie zespołu obejmuje: „PECS Poziom 1”, „Podejście Pyramid: funkcjonalne wykorzystanie SAZ – kształtowanie nawyków efektywnego nauczania” oraz „9 kluczowych umiejętności porozumiewania się

Ten program zapewni Twojemu zespołowi:

 • Dostęp do ekspertów (w tym współzałożycieli PECS A. Bondy i L. Frost)
 • Poprawa wyników uczniów
 • Wzrost zadowolenia zespołu
 • Odpowiedzialność edukacyjna
 • Zrównoważone wyniki

Kiedy rozpoczęliśmy naszą podróż z pyramid 5 lat temu, nie zdawaliśmy sobie sprawy z wpływu jaki będzie miał na naszą szkołę…

Największy wpływ wywarły komunikacja i zachowanie. Pyramid zadbało o to, aby uczniowie byli jak najbardziej niezależni i przygotowani na przyszłość. Konsultanci Pyramid zawsze współpracowali z pracownikami i uczniami Greenfield, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów, wspierając ich doskonałą profesjonalizmem i wiedzą.
– Rachel Faulkner, zastępca dyrektora Szkoły Specjalnej Greenfield

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt na adres zenon@pecs.com lub numer telefonu +48 601 555 850.

+48 601 555 850