Certyfikuj swoją placówkę

Program Certyfikacji Piramidy

Certyfikacja klasowa Pyramid łączy w sobie kompleksowe szkolenie oraz doradztwo mające na celu wesprzeć zespoły pedagogiczne w tworzeniu skutecznego środowiska do nauki za pomocą Podejścia Pyramid do Edukacji.

Podejście Pyramid to zorganizowany, zintegrowany model, który skupia się na nauczaniu zespołu, w jaki sposób powinien zapewniać realizację indywidualnych potrzeb uczniów związanych z nauką poprzez unikatowe połączenie stosowanej analizy zachowania oraz strategii opartych na dowodach ze szczególnym uwzględnieniem metod promowania komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności edukacyjnych i społecznych. W miarę gdy zespół wdraża 9 elementów Piramidy, ocena służy do kierowania postępem i śledzenia go. Certyfikat jest przyznawany, gdy w klasie wdrożone są wszystkie komponenty Podejścia Pyramid.

Szkolenie

Każdy członek zespołu kończy kolejne szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu, wniosków, oceny materiału wideo, zestawu zespołowego, ćwiczeń grupowych, praktyk i scenki.

Konsultacje

Członkowie zespołu będą prowadzeni przez jednego z konsultantów Pyramid w celu wdrożenia wszystkich elementów piramidy. Zespół dowie się z wyprzedzeniem, które elementy podejścia do edukacji Pyramid będą omawiane. Podczas każdej wizyty konsultacyjnej, nasz konsultant dostarczy obserwacji, modelowania i informacji zwrotnych. Każdy zespół otrzyma pisemne zalecenia.

Certyfikowane zespoły PYRAMID:

IDENTYFIKUJĄ

znaczące cele mające na celu zwiększenie niezależności uczniów

PROJEKTUJĄ

i wdrażają skuteczne lekcje, które obejmują strategie nauczania oraz procedury poprawy błędów

PROMUJĄ

pozytywne zachowania poprzez rozwijanie nowych umiejętności

WYKORZYSTUJĄ DANE

do podejmowania decyzji edukacyjnych

WDRAŻAJĄ

strategie oparte na dowodach

POPRAWIAJĄ

organizację klasy/miejsca pracy

Korzyści

Dostęp do ekspertów

Twój program uzyskuje dostęp do całego zespołu Pyramid, w tym do założycieli dr Andrew Bondy’ego oraz mgr Lori Frost, CCC-SLP.

Lepsze wyniki uczniów

Twoi uczniowie poczynią znaczące postępy w trakcie roku szkolnego.

Większa satysfakcja personelu

prawdopodobnie zauważysz mniejszą rotację personelu dzięki dobrze przeszkolonemu zespołowi współpracującemu ze sobą w oparciu o wspólne, ugruntowane umiejętności.

Rosnąca reputacja programu/szkoły

​możesz poinformować placówki, specjalistów i rodziców o „Certyfikowanej Klasie Pyramid” znajdującej się w Twoim oddziale. Będzie ona widniała na naszej globalnej stronie jako szkoła spełniająca wymagające normy wysokiej jakości Certyfikowanej Klasy Pyramid.

Większe zadowolenie rodziców

rodzice będą czuć się spokojni, dzięki temu, że ich dzieci otrzymują wysokiej jakości edukację oraz że dokładasz wszelkich starań, aby świadczyć im najlepsze usługi edukacyjne.

TRWAŁE WYNIKI

Dzięki dodatkowemu przeszkoleniu liderów, kontynuacja wdrażania koncepcji Pyramid i utrzymanie zdobytych umiejętności przez poszczególnych członków zespołów są zapewnione

Certyfikacja

Certyfikat Pyramid jest przyznawany po zadowalającym wykazaniu dziewięciu sekcji Listy Kontrolnej Programu Certyfikacji Pyramid. Certyfikat nadawany jest na okres maksymalnie 2 lat: roku akademickiego, w którym został uzyskany, i jednego roku akademickiego następującego po nim.

Odnowienie Certyfikatu:

Po początkowym okresie 2 lat każda placówka może odnowić swój certyfikat. Wymagania dotyczące odnowienia obejmują Dzień Oceny Piramidy, podczas którego można obejrzeć wszystkie elementy Piramidy, szkolenie mające na celu odświeżenie koncepcji/tematów (co najmniej 2 dni) oraz konsultacje w razie potrzeby, aby upewnić się, że wszystkie elementy Piramidy są nadal utrzymywane na zadowalającym poziomie (minimum pół dnia na klasę/miejsce na kwartał/semestr).

​Szkolenie liderów

Sposobem na utrzymanie ciągłego progresu w placówce jest dodatkowe szkolenie dla liderów zespołu w celu rozwinięcia ich umiejętności konsultowania i superwizowania pozostałych członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Pyramid. Pozwala to liderom w placówce na pomaganie innym członkom zespołu w utrzymaniu efektywnego środowiska nauczania i realizacji zmian długoterminowych.

Do chwili obecnej ponad 50 sal lekcyjnych/obiektów uzyskało status Pyramid Certified na całym świecie.