Wszyscy nauczyciele, niezależnie od tego, w jakim środowisku pracują, prawie na pewno spotkają dzieci o szczególnych potrzebach. Jeżeli uczeń objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET), z pewnością wiesz, nad czym planujesz pracować, ale czy wiesz, jak zrobić to najefektywniej? Podejście Pyramid do Edukacji opracowane przez dr Andrew Bondy’ego to strategia pozwalająca nauczycielom i rodzicom stworzyć najlepsze możliwe środowisko do uczenia się. Podejście Pyramid można wpleść w każdą codzienną aktywność, od trzydziestu lat pomaga ono osobom o szczególnych potrzebach, w każdym wieku w osiąganiu coraz lepszych wyników. Włączenie Podejścia Pyramid do programu nauczania pomoże Ci zbudować solidne i skuteczne środowisko edukacyjne.

Uważamy, że we wszelkiego typu usługach doradztwa chodzi przede wszystkich o ludzi, którzy zapewniają wsparcie. Konsultanci Pyramid zawsze wykazują się elastycznością i pozytywnym podejściem. Pracują niezwykle ciężko, gdy świadczą usługi stacjonarne, a wszelkie obietnice dalszych raportów i prac kontrolnych są zawsze spełniane. Ciągłe, elastyczne wsparcie oznacza dla nas, że możemy monitorować nasze działania, wspierać mniej doświadczony personel i śledzić postępy naszych podopiecznych.

– Sue Blows, dyrektor szkoły Hatton, Essex.