Strona Główna » Przydatne informacje » Własność Intelektualna

Własność Intelektualna

Prawa własności intelektualnej są jak wszelkie inne prawa własności. Umożliwiają one twórcom lub właścicielom patentów, znaków towarowych lub dzieł objętych prawami autorskimi czerpać pożytek z ich własnej pracy lub inwestycji w dzieło. Picture Exchange Communication System, PECS, oraz Pyramid Approach to Education to zarejestrowane znaki towarowe będące własnością Pyramid Educational Consultants, Inc. Pyramid jest również właścicielem praw autorskich w zakresie naszych szkoleń, produktów, obrazków Pics for PECS oraz innych materiałów, których użytek komercyjny jest zabroniony.

 Niniejszej strony ani jej treści, w tym m.in. grafiki, materiału audio i wideo, kodu html, przycisków i tekstu, nie można kopiować, powielać, publikować, wysyłać, umieszczać, przesyłać, ani rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Pyramid, przy czym użytkownik może pobrać, wyświetlić i wydrukować jedną kopię materiałów na dowolnym pojedynczym komputerze wyłącznie na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że użytkownik nie modyfikuje takiego materiału w żaden sposób i zachowuje wszystkie powiadomienia o prawach autorskich, znaku towarowym i innych prawach majątkowych w stanie niezmienionym.

Wydawcy i autorzy często proszą nas o pozwolenie na wykorzystywanie naszych zdjęć, grafiki, obrazków Pics for PECS i/lub innych materiałów do celów komercyjnych. Osoby chcące uzyskać pozwolenie Pyramid na używanie naszej własności intelektualnej prosimy o wypełnienie i wysłanie tego formularza.

Prosimy o pomoc w utrzymywaniu wiarygodności PECS i Pyramid Approach to Education poprzez odradzanie stosowania praktyk związanych z nieupoważnionym prowadzeniem szkoleń PECS i Pyramid oraz innym nieupoważnionym wykorzystaniem naszej własności intelektualnej. Jeżeli chcesz zgłosić do Pyramid przypadek nieupoważnionego wykorzystania naszej własności intelektualnej, prosimy o kontakt na adres IP@pecs.com.