Osoby niemówiące lub z ograniczoną zdolnością mówienia potrzebują systemu komunikacji, którego mogą użyć tu i teraz. Jeżeli zajmujesz się pedagogiką specjalną lub masz dziecko, u którego zdiagnozowano ten problem, prawdopodobnie słyszałeś już o Picture Exchange Communication System (PECS). Zyskał uznanie, ponieważ jest to praktyczny model oparty na dowodach, a jeśli jest wdrażany z dokładnością – naprawdę działa. PECS to gotowa do użycia metoda proszenia o przedmioty, czynności i osoby w sposób, który wymaga interakcji społecznych i je stymuluje. W oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania pierwsze ćwiczenia w ramach systemu PECS polegają na nauczaniu spontanicznego proszenia, a następnie – najszybciej jak to możliwe – przechodzi się do odpowiadania na pytania, a także komentowania rzeczy w otoczeniu.

Dodatkowym atutem, jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD), jest wysoki odsetek dzieci, które nabywają umiejętność niezależnego posługiwania się mową po zastosowaniu metody PECS. Jednakże nigdy nie jest za późno, aby zacząć przygodę z PECS. Chociaż model pierwotnie opracowano z myślą o małych dzieciach z autyzmem, doskonałe postępy zaobserwowano u osób w każdym wieku, nawet u osób dorosłych uczonych metodą PECS. Ponadto model ten z powodzeniem stosuje się w wielu różnych zaburzeniach.

Konsultanci Pyramid są gotowi zapewnić wsparcie domowe w związku z wdrażaniem PECS na podstawie konkretnych potrzeb Twojego ucznia. Wsparcie to może być świadczone w odstępach od miesięcznych do rocznych.

Oferta domowego wsparcia PECS​: