Zespół Kliniczny

Dr Andy Bondy
Andrew Bondy jest prezesem i założycielem Pyramid Educational Consultants. Jest on zwolennikiem innowacji w dziedzinie autyzmu i stosowanej analizy zachowania. Przez 14 lat kierował stanowym systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem. Jest współautorem Podręcznika szkoleniowego PECS. Jest również autorem pozycji Podejście Pyramid do Edukacji, która prezentuje zintegrowane podejście do rozwijania skutecznych środowisk edukacyjnych, łącząc stosowaną analizę zachowania z czynnościami funkcjonalnymi i kreatywnymi strategiami rozwijania komunikacji. Dr Bondy zdobył tytuł MA oraz PhD na uniwersytecie UNC Greensboro oraz ukończył staż kliniczny w 1976 roku na University of Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele prac i wykładów oraz przeprowadził wiele warsztatów na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i konwencjach dotyczących analizy zachowania, PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Stale prowadzi działalność naukową oraz kontynuuje pracę nad rozwijaniem nowych i innowacyjnych metod pracy, mających na celu pomoc dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
Mgr Lori Frost, CCC-SLP
Lori Frost jest wiceprezes i współzałożycielką Pyramid Educational Consultants. Jest współautorką Podręcznika szkoleniowego PECS. Była główną inicjatorką prac nad PECS, unikatowym systemem, który umożliwia dzieciom z ograniczonymi zdolnościami komunikacji nauczyć się inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori Frost ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie komunikacji funkcjonalnej oraz stosowanej analizy zachowania. Pomagała w opracowywaniu wielu pakietów szkoleniowych mających na celu nauczanie języka i umiejętności szkolnych. Zdobyła tytuł BA w dziedzinie logopedii i audiologii na Uniwersytecie w Arkansas oraz tytuł MS w dziedzinie patologii mowy i języka na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała w wielu publicznych i prywatnych szkołach jako logopeda. Jako konsultant Pyramid, Lori Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc szkolenia na temat PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Zaprezentowała wiele prac i wykładów dotyczących autyzmu i komunikacji, jest współautorką kilku artykułów i rozdziałów, a także jest ceniona wśród specjalistów jako ekspertka w dziedzinie systemów komunikacji funkcjonalnej.
Magda Kazmierczak

Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne.

Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem oraz prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny.

Ewelina Libiszewska

Certyfikowany supervizor i terapeuta metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada wykształcenie wyższe z pedagogiki specjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również studia kształcące w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego (Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego).

Od początku swojej ścieżki zawodowej zdobywa wiedzę i doświadczenie w tworzeniu środowiska edukacyjnego w oparciu o Podejście Pyramid oraz w budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu za pomocą PECS.

Aneta Widulinska

Aneta Widulińska jest neurologopedą i pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, trudnościami w zakresie mowy i komunikacji. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, gdzie pracowała z podopiecznymi i ich rodzinami. Od kiedy dołączyła do zespołu Pyramid, wspiera rodziców i terapeutów w prawidłowym wprowadzaniu protokołu PECS i w tworzeniu skutecznych i motywujących środowisk edukacyjnych. W obszarze szczególnego zainteresowania Anety są zagadnienia związane z rozwojem artykulacji u osób korzystających z PECS oraz wpływ wprowadzania komunikacji funkcjonalnej na redukcję zachowań kontekstowo niepoprawnych.

All presentations provided by Pyramid Educational Consultants, Inc. will focus exclusively on PECS (The Picture Exchange Communication System) and or The Pyramid Approach to Education.