Nasi Założyciele

Poznaj duet, który połączył swoje innowacyjne pomysły mające na celu pomoc dzieciom w rozwijaniu umiejętności funkcjonalnych i odnoszeniu sukcesów w klasie, aby opracowywać metody edukacyjne, które już poprawiły jakość życia na całym świecie.

Andy Bondy, PhD

Andrew Bondy jest prezesem i założycielem Pyramid Educational Consultants. Jest on zwolennikiem innowacji w dziedzinie autyzmu i stosowanej analizy zachowania. Przez 14 lat kierował stanowym systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem. Jest współautorem Podręcznika szkoleniowego PECS. Jest również autorem pozycji Podejście Pyramid do Edukacji, która prezentuje zintegrowane podejście do rozwijania skutecznych środowisk edukacyjnych, łącząc stosowaną analizę zachowania z czynnościami funkcjonalnymi i kreatywnymi strategiami rozwijania komunikacji. Dr Bondy zdobył tytuł MA oraz PhD na uniwersytecie UNC Greensboro oraz ukończył staż kliniczny w 1976 roku na University of Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele prac i wykładów oraz przeprowadził wiele warsztatów na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i konwencjach dotyczących analizy zachowania, PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Stale prowadzi działalność naukową oraz kontynuuje pracę nad rozwijaniem nowych i innowacyjnych metod pracy, mających na celu pomoc dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Lori Frost, MS, CCC-SLP

Lori Frost jest wiceprezes i współzałożycielką Pyramid Educational Consultants. Jest współautorką Podręcznika szkoleniowego PECS. Była główną inicjatorką prac nad PECS, unikatowym systemem, który umożliwia dzieciom z ograniczonymi zdolnościami komunikacji nauczyć się inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori Frost ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie komunikacji funkcjonalnej oraz stosowanej analizy zachowania. Pomagała w opracowywaniu wielu pakietów szkoleniowych mających na celu nauczanie języka i umiejętności szkolnych. Zdobyła tytuł BA w dziedzinie logopedii i audiologii na Uniwersytecie w Arkansas oraz tytuł MS w dziedzinie patologii mowy i języka na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała w wielu publicznych i prywatnych szkołach jako logopeda. Jako konsultant Pyramid, Lori Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc szkolenia na temat PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Zaprezentowała wiele prac i wykładów dotyczących autyzmu i komunikacji, jest współautorką kilku artykułów i rozdziałów, a także jest ceniona wśród specjalistów jako ekspertka w dziedzinie systemów komunikacji funkcjonalnej.

Nasz zespół

Magda Kazmierczak

Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne.

Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem oraz prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny.

Ewelina Libiszewska

Certyfikowany supervizor i terapeuta metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada wykształcenie wyższe z pedagogiki specjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również studia kształcące w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego (Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego).

Od początku swojej ścieżki zawodowej zdobywa wiedzę i doświadczenie w tworzeniu środowiska edukacyjnego w oparciu o Podejście Pyramid oraz w budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu za pomocą PECS.

Aneta Widulinska

Aneta Widulińska jest neurologopedą i pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, trudnościami w zakresie mowy i komunikacji. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, gdzie pracowała z podopiecznymi i ich rodzinami. Od kiedy dołączyła do zespołu Pyramid, wspiera rodziców i terapeutów w prawidłowym wprowadzaniu protokołu PECS i w tworzeniu skutecznych i motywujących środowisk edukacyjnych. W obszarze szczególnego zainteresowania Anety są zagadnienia związane z rozwojem artykulacji u osób korzystających z PECS oraz wpływ wprowadzania komunikacji funkcjonalnej na redukcję zachowań kontekstowo niepoprawnych.

Personel operacyjny

Zenon Kurek
Dyrektor Operacyjny
Tel.: +48 601 555 850 | zenon@pecs.com

Julia Kaźmierczak
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Tel.: 533 883 387 | julia@pecs.com

Adrianna Sędzik
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Tel.: +48 533 988 981 | sklep.pecs@pecs.com