To praktyczne, interaktywne szkolenie dostarcza konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak skonstruować kompleksowy program terapeutyczny, który koncentrować się będzie na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb uczniów w różnych obszarach, ze szczególnym naciskiem na promowanie komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności społecznych. Elementy, które tworzą Podejście do edukacji Pyramid, obejmują wykorzystywanie strategii o dowiedzionej naukowo skuteczności. W trakcie szkolenia są one przedstawiane w przystępny i praktyczny sposób, tak by można było je łatwo wpleść w każdą aktywność: w szkole, w domu i różnych innych sytuacjach społecznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak redukować zachowania trudne, głównie dzięki uczeniu zachowania alternatywnego, i jak sprawić, by przestały być one skuteczne i sprawcze. Omówimy również istotę i sposoby analizowania i oceniania postępów ucznia. „Dlaczego” się uczymy i „jak” tego uczymy zostało zwizualizowane za pomocą trójwymiarowego kształtu piramidy, która symbolizuje zintegrowaną i interaktywną strukturę nauczania. W trakcie szkolenia terapeuci, rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak opracować skuteczny program. Uczestnicy wyniosą z tego szkolenia wiele nowych narzędzi, dzięki którym wzbogacą swój warsztat pracy i zostaną wyposażeni w wiedzę o tym, jak zastosować je w każdej indywidualnej sytuacji.

Dowiesz się

  • poznasz 9 kluczowych komponentów budowania każdego efektywnego środowiska edukacyjnego
  • jak opisać warunki, w jakich występuje dane zachowanie
  • jak ocenić czy lekcje i/lub materiały są funkcjonalne
  • czym są konkretne techniki uczenia?
  • jak skutecznie motywować uczniów do działania? Czym są systemy motywacyjne?
  • jak radzić sobie z występującymi u uczniów trudnymi zachowaniami?
  • jak oceniać postępy uczniów?
  • jak stworzyć plan lekcji, który będzie zawierał wszystkie elementy Podejścia Pyramid

Szczegóły warsztatu

Agenda: Dzień 1: 9:00 - 16:00 - Dzień 2: 9:00 - 15:00
Rejestracja: 8:30 - 9:00 (dzień 1)

Znajdź ten warsztat