Certyfikacja klasowa Pyramid łączy w sobie kompleksowe szkolenie oraz doradztwo mające na celu wesprzeć zespoły pedagogiczne w tworzeniu skutecznego środowiska do nauki za pomocą Podejścia Pyramid do Edukacji.

Podejście Pyramid to zorganizowany, zintegrowany model, który skupia się na nauczaniu zespołu, w jaki sposób powinien zapewniać realizację indywidualnych potrzeb uczniów związanych z nauką poprzez unikatowe połączenie stosowanej analizy zachowania oraz strategii opartych na dowodach ze szczególnym uwzględnieniem metod promowania komunikacji funkcjonalnej oraz umiejętności edukacyjnych i społecznych. W miarę gdy zespół wdraża 9 elementów Piramidy, ocena służy do kierowania postępem i śledzenia go. Certyfikat jest przyznawany, gdy w klasie wdrożone są wszystkie komponenty Podejścia Pyramid.

Szkolenie

Każdy członek zespołu kończy poniższe szkolenia:

Szkolenie składa się z wykładu, dyskusji, oceny materiału wideo, planowania zespołowego, ćwiczeń grupowych, praktyki i scenki.

Konsultacje

Członkowie zespołu będą prowadzeni przez jednego z konsultantów Pyramid w celu wdrożenia wszystkich elementów piramidy. Zespół dowie się z wyprzedzeniem, które elementy podejścia do edukacji Pyramid będą omawiane. Podczas każdej wizyty konsultacyjnej, nasz konsultant dostarczy obserwacji, modelowania i informacji zwrotnych. Każdy zespół otrzyma pisemne zalecenia.

Korzyści

  • Dostęp do ekspertów: Twój program uzyskuje dostęp do całego zespołu Pyramid, w tym do założycieli dr Andrew Bondy’ego oraz mgr Lori Frost, CCC-SLP.
  • Lepsze wyniki uczniów: Twoi uczniowie poczynią znaczące postępy w trakcie roku szkolnego.
  • Większa satysfakcja personelu: prawdopodobnie zauważysz mniejszą rotację personelu dzięki dobrze przeszkolonemu zespołowi współpracującemu ze sobą w oparciu o wspólne, ugruntowane umiejętności.
  • Większe zadowolenie rodziców: rodzice będą czuć się spokojni, dzięki temu, że ich dzieci otrzymują wysokiej jakości edukację oraz że dokładasz wszelkich starań, aby świadczyć im najlepsze usługi edukacyjne.
  • Rosnąca reputacja programu/szkoły: możesz poinformować placówki, specjalistów i rodziców o „Certyfikowanej Klasie Pyramid” znajdującej się w Twoim oddziale. Będzie ona widniała na naszej globalnej stronie jako szkoła spełniająca wymagające normy wysokiej jakości Certyfikowanej Klasy Pyramid.

Certyfikacja

Wstępny certyfikat: Aby otrzymać wstępny certyfikat, zespół musi zademonstrować wdrożenie w przeciągu pierwszego roku podstawowych elementów Pyramid: czynności funkcjonalnych, systemów efektywnych wzmocnień, komunikacji funkcjonalnej, planów wspierania zachowań.

 Pełny certyfikat: Pełny certyfikat jest przyznawany zespołowi, który zademonstruje wdrożenie wszystkich 9 elementów Pyramid: czynności funkcjonalnych, systemów wzmocnień, komunikacji funkcjonalnej, postępowanie z kontekstowo niepoprawnymi zachowaniami, generalizacji, rodzajów lekcji, skutecznych strategii nauczania/podpowiadania, procedur poprawy błędów, a także zbieranie i analizowanie danych.

Odnowienie Certyfikatu:

Certyfikaty są ważne rok. Aby odnowić certyfikat, należy kontynuować konsultacje na chociaż minimalnym poziomie (albo na żywo albo poprzez ocenę materiału wideo). Jeżeli wyniki konsultacji są na zadowalającym poziomie, wówczas certyfikat jest odnawiany. Jeżeli wyniki spadną poniżej dopuszczalnych poziomów, Pyramid powiadomi zespół o tym w stosownym terminie. Strategie poprawy wyników będą omówione z personelem klasowym oraz kierownikiem programu. Pyramid przyznaje certyfikaty wyłącznie klasom, które osiągają i utrzymują wysoki poziom jakości wdrażania Pyramid.

Aby uzyskać więcej informacji o organizacji Certyfikowanej Klasy Pyramid, prosimy o kontakt z Magdaleną Kaźmierczak pod zenon@pecs.com lub numerem telefonu +48 601 555 850.