Strona Główna » Wydarzenia » Wymogi I Cennik Programu Certyfikacji PECS

Wymogi I Cennik Programu Certyfikacji PECS

Certyfikacja Terapeuty PECS® Poziom 1™

Warunek wstępny: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu PECS Poziomu 1
Koszt: 1500 zł    Ważność: 3 lata

Certyfikat znajomości teorii PECS Poziomu 1* 700 zł

Wykazanie podstawowej znajomości protokołu PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji w drodze egzaminu, uzyskanie co najmniej 90% punktów. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, kandydat przechodzi do praktycznej demonstracji umiejętności PECS Poziomu 1.

Praktyczna demonstracja PECS Poziomu 1 800 zł

Demonstracja podstawowych kompetencji w zakresie realizacji protokołu PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Wymogi obejmują demonstrację (na żywo lub na nagraniu wideo) Faz I-VI, w tym lekcja z wykorzystaniem atrybutów, opracowywanie planów lekcji, wypełnianie arkuszy zbierania danych oraz opis sposobu wprowadzania PECS w ramach dwóch czynności funkcjonalnych. Wymagana jest autoewaluacja w zakresie wszystkich przedstawionych prezentacji i prac pisemnych. Kandydaci muszą wypełnić wymogi w terminie jednego roku od daty wniosku.

Certyfikacja Terapeuty PECS® Poziom 2™

Warunek wstępny:Aktualny Certyfikat Terapeuty PECS Poziomu 1 i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu PECS Poziomu 2
Koszt: 1500 zł  Ważność: 3 lata

Kandydaci muszą wypełnić wymogi w terminie* 700 zł

Wykazanie umiejętności rozwiązywania problemów i znajomości zaawansowanych technik nauczania w ramach protokołu PECS i podejścia Pyramid Approach to Education w drodze egzaminu, uzyskanie co najmniej 90% punktów. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydat przechodzi do praktycznej demonstracji umiejętności PECS Poziomu 2.

Praktyczna demonstracja PECS Poziomu 800 zł

Demonstracja zaawansowanych kompetencji w stosowaniu wiedzy z zakresu protokołu PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Wymogi obejmują demonstrację (na żywo lub na nagraniu wideo) realizacji Faz I-VI w ramach różnych czynności funkcjonalnych, przeprowadzenie lekcji z zaawansowanych atrybutów i zaawansowanej lekcji Fazy VI, opracowywanie planów lekcji i arkuszy danych odpowiadających demonstrowanym lekcjom. Wymagana jest również autoewaluacja w zakresie wszystkich przedstawionych prezentacji i prac pisemnych. Kandydaci muszą wypełnić wymogi w terminie jednego roku od daty wniosku..

*Egzaminy ze znajomości PECS Poziomu 1 i Poziomu 2 można złożyć również niezależnie od programu Certyfikacji Terapeuty PECS. Opłata wynosi 700 zł, a certyfikaty egzaminacyjne są ważne przez 2 lata.

PECS® Certyfikowany Superwizor™

Warunek wstępny:Aktualny Certyfikat Terapeuty PECS Poziomu 2 i świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. Podejścia Pyramid do Edukacji
Koszt: 1500.00 zł   Ważność: 3 lata

Certyfikat Superwizora PECS 1500 zł

Wykazanie umiejętności związanych z analizą i udzieleniem informacji zwrotnej w zakresie realizacji PECS, rozumienie analizy zachowań werbalnych Skinnera (1957) i Podejścia Pyramid do Edukacji oraz wykazanie kompetencji w prezentowaniu przeglądu PECS. Wymogi obejmują wypełnienie wniosku o udział w programie, obecność na szkoleniu dla Superwizorów PECS, prezentację przeglądu PECS, przekazanie informacji zwrotnej w zakresie realizacji PECS, złożenie egzaminów i autoewaluacji w zakresie wszystkich wymogów. Ten program jest przeznaczony dla osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Nie jest on przeznaczony dla osób prowadzących prywatną praktykę. Certyfikacja Superwizora PECS nie jest programem szkoleniowym dla trenerów. Jest on przeznaczony dla osób chcących zostać liderem PECS nadzorującym przestrzeganie protokołu PECS w ich miejscu zatrudnienia.

Odnowienie Certyfikacji PECS

Certyfikowani Terapeuci i Superwizorzy PECS mogą utrzymać swój poziom certyfikacji, odbywając odpowiednie szkolenia i spełniając kryteria umiejętności praktycznych dla odnowienia  certyfikacji, dostarczone przez Pyramid Educational Consultants przed upływem terminu ważności certyfikatu. Godziny szkolenia i wymogi są różne dla każdego poziomu. Certyfikat jest odnawiany na 3 lata.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres zenon@pecs.com.