Czy mieszkasz na obszarze podmiejskim? Czy Twoje miejsce zamieszkania jest oddalone od jakiegokolwiek naszego lokalnego konsultanta? Oferujemy konsultację zdalną rodzinom, zespołom i organizacjom zainteresowanym konsultacjami w zakresie Picture Exchange Communication System (PECS) oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Usługa ta może być świadczona na trzy sposoby: zdalnie na żywo przez Internet, przez telefon lub w formie oceny materiału wideo. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt na adres zenon@pecs.com lub numer telefonu +48 601 555 850.

 

Wsparcie Zdalne – Formy Oferty

Zdalna Konsultacja Na Żywo Przez Internet

Zdalna konsultacja i wsparcie zapewniają natychmiastowe informacje zwrotne od eksperta w komfortowym otoczeniu Twojego domu lub sali lekcyjnej. Może mieć formę stałej lub jednorazowej usługi. Podczas konsultacji uczestnicy mają możliwość:

  • zademonstrowania lekcji/ćwiczeń,
  • zadawania pytań i rozwiązywania problemów,
  • otrzymania konkretnych informacji zwrotnych dotyczących wdrażania umiejętności,
  • zobaczenia, jak wykwalifikowany konsultant przedstawia pomysły dla Ciebie i Twojego zespołu,
  • pomocy w podejmowaniu opartych na danych decyzji dotyczących Twoich uczniów, otrzymania pisemnego podsumowania omówionych zaleceń.

Konsultacja Telefoniczna

Usługa konsultacji przeznaczona dla rodzica lub specjalisty, który ma ogólne pytania dotyczące Picture Exchange Communication System (PECS) lub Podejścia Pyramid do Edukacji. Konsultacja może trwać od 15 do 60 minut i odbywać się najczęściej raz w tygodniu. W przypadku pytań dotyczących konkretnego ucznia konsultację tę można połączyć z oceną materiału wideo. Jeżeli konsultacja telefoniczna ma postać usługi stałej, po rozmowie telefonicznej przesyłane jest jej krótkie podsumowanie.

I

Ocena Materiału Wideo

Usługa polegająca na przesłaniu przez rodzica lub specjalisty materiału wideo wraz z pytaniami. Konsultant Pyramid dokona oceny i przekaże informacje zwrotne dotyczące zadanych pytań oraz zalecenia w związku z przesłanym materiałem wideo. Informacje pisemne będą wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.