Celem każdego rodzica i każdego nauczyciela jest rozwijanie takich umiejętności u naszych uczniów, które będą prowadziły do jak największej samodzielności. Podczas tych warsztatów omówimy czym są codzienne czynności funkcjonalne oraz strategie, które pomogą nam zaplanować komunikację podczas tych czynności

Dowiesz się

  • Jak określać funkcjonalne czynności dla uczniów w różnym wieku.
  • Jak identyfikować ekspresywne i receptywne umiejętności komunikacyjne podczas czynności funkcjonalnych.
  • Jak uczyć komunikacji funkcjonalnej podczas funkcjonalnych czynności

Szczegóły warsztatu

Agenda: 17:00 - 19:00
Rejestracja:16:45

Znajdź ten warsztat