Description

Dowiesz się

  • W obliczu wprowadzanych zmian w systemie edukacji włączającej i specjalnej nauczyciele postawieni są przed stają przed nowym wyzwaniem, jakim jest praca z bardzo zróżnicowaną grupą dzieci i młodzieży, wśród których znajdują się osoby z wyzwaniami rozwojowymi, również z autyzmem. Nauczyciele deklarują, że czują się bezradni w sytuacji, w której dostają pod opiekę w klasie ucznia przejawiającego trudne zachowania, agresywnego, nie rozumiejącego zasad panujących w grupie i bez żadnego systemu, który umożliwiłby komunikację z nim.
  • W celu przedstawienia możliwości:

  • wsparcia nauczycieli, osób współorganizujących proces nauczania, całych zespołów
  • współpracy z placówkami edukacyjnymi, którym możemy zaoferować szeroko rozumianą pomoc w tematach zarówno w zakresie pracy z konkretnym uczniem, redukcją trudnego zachowania, tworzeniu planów edukacyjno-terapeutycznych, jak i w zarządzaniu grupą

Szczegóły warsztatu

Agenda: 12:00 - 14:00
Rejestracja:11:45

Znajdź ten warsztat