Trudności z umiejętnościami społecznymi są jednymi z największych wyzwań dla dzieci z autyzmem i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Dzieci, rodzice i nauczyciele, codziennie stają przed rozmaitym wyzwaniami. Jakie są najważniejsze umiejętności, których należy uczyć? Jak zmotywować uczniów do rzeczywistej współpracy w sytuacjach, które uznaliśmy za ważne? Co zrobić w obliczu trudnego zachowania mojego dziecka? Jak pomóc uczniom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi rozumieć kierowane do nich komunikaty? Bazując na najlepszych praktykach o dowiedzionej skuteczności, w zakresie nauczania umiejętności społecznych osób z autyzmem przedstawiamy nowe szkolenie w naszej ofercie: Trening Umiejętności Społecznych

Dowiesz się

 • Czym są metody o dowiedzionej skuteczności?
 • Jak tworzyć efektywne środowiska edukacyjne?
 • Jak motywować uczniów– zasady doboru systemów motywacji
 • Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania w sytuacjach problemowych
 • Generalizacja i transfer umiejętności, kształtowanie nawyków celowej aktywności
 • Jak rozwijać samodzielność w różnych środowiskach?
 • Jak angażować rodziców w rozwijanie umiejętności zabawy ich malucha?
 • Jak ukierunkować trening umiejętności społecznych na podstawowe deficyty autyzmu?
 • Jak wykorzystywać modelowanie wideo i interwencje za pośrednictwem rówieśników?
 • Jak zaprojektować efektywną lekcję by nauczyć dzieci, nastolatków i dorosłych mówienia o emocjach i stanach wewnętrznych?
 • Jak doskonalić kompetencje partnerów komunikacyjnych by mogli lepiej zrozumieć perspektywę kogoś, kto próbuje się porozumieć?
 • Jak planować zajęcia grupowe i indywidualne dostosowane do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
 • Jak przygotować scenariusze zajęć?

Szczegóły warsztatu

Agenda: 09:00 - 16:00
Rejestracja: 08:30

Znajdź ten warsztat