Trudności z umiejętnościami społecznymi są jednymi z największych wyzwań dla dzieci z autyzmem i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Dzieci, rodzice i nauczyciele, codziennie stają przed rozmaitym wyzwaniami. Jakie są najważniejsze umiejętności, których należy uczyć? Jak zmotywować uczniów do rzeczywistej współpracy w sytuacjach, które uznaliśmy za ważne? Co zrobić w obliczu trudnego zachowania mojego dziecka? Jak pomóc uczniom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi rozumieć kierowane do nich komunikaty? Bazując na najlepszych praktykach o dowiedzionej skuteczności, w zakresie nauczania umiejętności społecznych osób z autyzmem przedstawiamy nowe szkolenie w naszej ofercie: Trening Umiejętności Społecznych

Pokaż szczegóły szkolenia


No online workshops have been found.
No onsite workshops have been found.