Logopedzi są ważnymi członkami każdego zespołu specjalistów pracujących z uczniami w każdym wieku. Ich wiedza i umiejętności, a także holistyczne spojrzenie na człowieka sprawiają, że mają oni realny wpływ na rozwój komunikacji, artykulacji, i języka podopiecznych, pracując indywidualnie z uczniem oraz rekomendując działania konieczne do wdrożenia w różnych środowiskach Stosowana Analiza Zachowania to nauka, która z coraz większą świadomością wykorzystywana jest w pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju. Dzięki temu jako logopedzi mamy okazję współpracować z analitykami zachowania, co jest niezwykle cennym doświadczeniem, jednak niejednokrotnie okazuje się, że język czy terminologia, którą posługują się przedstawiciele obu tych specjalności różnią się – czy nie warto byłoby mówić wspólnym językiem? Na tym warsztacie przedstawimy Państwu spojrzenie na pracę logopedy z analitycznego punktu widzenia, omówimy zagadnienia, których zrozumienie będzie miało istotny wpływ na jakość współpracy na linii: logopeda – analityk zachowania, a tym samym przełoży się na jakość pracy zespołu oraz na efekty terapii ucznia. Chcemy pokazać Państwu, że znajomość Stosowanej Analizy Zachowania zwiększy efektywność podejmowanych działań terapeutycznych.

Pokaż szczegóły szkolenia


No online workshops have been found.
No onsite workshops have been found.