Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie często jest ocenione jako niegrzeczne i źle wychowane. Dzieci z zaburzeniami zachowania mają poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad panujących w różnych środowiskach. Zaburzenia zachowania możemy zaobserwować w różnych obszarach funkcjonowania. Przejawiają się one zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi. Agresja, autoagresja, brak uznania wobec autorytetu osób dorosłych, niszczenie mienia to niektóre z objawów. Na szkoleniu omówimy jak w pracy z podopiecznymi, którzy przejawiają takie zachowania działać proaktywnie, poznać ich przyczynę, wzmacniać zachowania alternatywne, czyli te, które są akceptowalne społecznie. Na szkoleniu omówimy strategie, które pozwolą na kształtowanie podstawowych umiejętności psychospołecznych, samokontroli, rozwijania zachowania adaptacyjnego oraz funkcjonalnej komunikacji.

Dowiesz się

  Komunikacja Funkjonalna
 • Jak zdefiniować funkcjonalne porozumiewanie się
 • Jak zidentyfikować i ocenić dziewięć kluczowych umiejętności w zakresie komunikacji
 • Jak zaprojektować efektywne strategie nauczania do promowania tych umiejętności niezależnie od modalności
 • Jak włączyć efektywne strategie wizualne do wszystkich komunikatorów
 • Jak połączyć te umiejętności w funkcjonalne działania i codzienną rutynę
 • Redukcja Zachowań Trudnych
 • Jak efektywnie definiować zachowanie
 • Jak zidentyfikować i przeprowadzić funkcjonalną ocenę zachowania
 • Jak wybrać i uczyć zachowania funkcjonalnie równoważnego z zachowaniem niepożądanym
 • Jak zidentyfikować strategie oparte na manipulowaniu konsekwencjami w celu ograniczenia niepożądanego zachowania
 • Jak zmierzyć, ocenić i utrzymać skuteczność interwencji

Szczegóły warsztatu

Agenda: 09:00 - 15:30
Rejestracja:08:30

Znajdź ten warsztat