To praktyczne, interaktywne szkolenie zapewnia plan budowania efektywnych środowisk edukacyjnych, co skutkuje bezpośrednimi pozytywnymi wynikami uczniów. Poprzez prezentacje, materiały wideo, dyskusję i ćwiczenia, uczestnicy zrozumieją konieczność wdrożenia każdego z dziewięciu elementów Podejścia Pyramid, a także jak zastosować zdobytą wiedzę w różnych środowiskach.

„Dlaczego” się uczymy i „jak” tego uczymy zostało opisane za pomocą trójwymiarowego kształtu piramidy, która symbolizuje zintegrowaną i interaktywną strukturę nauczania. Warsztaty wyjaśnią terapeutom, rodzicom, opiekunom i zespołom jak opracować skuteczny program. Uczestnicy wyniosą z tego szkolenia wiele nowych narzędzi, które można dodać do ich „zestawu narzędzi dydaktycznych” i zostaną wyposażeni w wiedzę o tym, jak zastosować je w każdej indywidualnej sytuacji.

Dowiesz się

  • jak zidentyfikować 9 elementów Podejścia Pyramid
  • jak opisać warunki, w jakich występuje dane zachowanie
  • jak ocenić czy lekcje i/lub materiały są funkcjonalne
  • jak wymienić i przećwiczyć kluczowych elementów skutecznych systemów wzmocnień
  • jak wymienić co najmniej czterech różnych lekcji, których można uczyć przy pomocy jednego przedmiotu/wydarzenia
  • jak stworzyć planu lekcji, który będzie zawierał wszystkie elementy Podejścia Pyramid

Szczegóły warsztatu

Agenda: Dzień 1: 9.00 -16.00 - Dzień 2: 9.00 - 15.00
Rejestracja: 8.45-9.00

Znajdź ten warsztat