Przegląd ten jest odpowiedni dla wszystkich członków kadry nauczycielskiej zainteresowanych wprowadzeniem filozofii Pyramid Approach to Education do szkolnej rutyny dnia codziennego. Jest to przegląd tego, jak stworzyć skuteczne środowisko dla dzieci autystycznych i/lub dzieci z innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Konsultant Pyramid krótko omówi podstawy Pyramid Approach to Education, w tym znacznie czynności funkcjonalnych, systemów wzmacniania, umiejętności społecznych/porozumiewania się, kontekstowo nieprawidłowych zachowań oraz ich alternatyw. Konsultant opisze również górne partie Piramidy wraz z generalizacją, tworzenie skutecznych lekcji, szczególne strategie nauczania, minimalizowanie i korektę błędów, zbieranie danych oraz ich analizowanie. Proszę zwrócić uwagę, że jest to tylko przegląd, a nie warsztat szkoleniowy.

Pokaż szczegóły szkolenia


No online workshops have been found.
No onsite workshops have been found.