Pomocy! Nie mogę się doczekać, żeby poprosić o przerwę … i wiele więcej!

Szkolenie omawia, jak uczyć kluczowych umiejętności porozumiewania się, które prowadzą do większej niezależności w domu, pracy i społeczeństwie niezależnie od modalności komunikacyjnej.

Istnieje wiele umiejętności, które są zwykle uczone w programach interwencji komunikacji. Osoby ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, muszą jednak opanować pewne krytyczne umiejętności porozumiewania się, jeśli w przyszłości chcemy, żeby samodzielnie i niezależnie funkcjonowały w domu, społeczeństwie, szkole oraz w różnych zawodach. Jeden z zestawów umiejętności krytycznych zajmuje się komunikacją ekspresywną (nadawcy) – umiejętnościami, które są potrzebne do przekazywania innym osobom istotnych informacji lub potrzeb. Umiejętności specyficzne w tej grupie to: proszenie o wzmacniacze; proszenie o pomoc; proszenie o przerwę; umiejętności, które polegają na akceptacji i odrzuceniu. Umiejętności te są niezwykle ważne, ponieważ jeśli dana osoba nie potrafi spokojnie i skutecznie zakomunikować swoich potrzeb, może wykazywać szereg zachowań kontekstowo niewłaściwych. Aby ograniczyć takie zachowania, musimy nauczyć pięciu krytycznych ekspresywnych umiejętności porozumiewania się. Drugi zestaw umiejętności krytycznych odnosi się do komunikacji receptywnej (odbiorcy) – zdolność człowieka do rozumienia różnych komunikatów od innych. Umiejętności charakterystyczne dla tej grupy to: czekanie; wykonywanie poleceń; postępowanie zgodnie z planem oraz przechodzenie z jednej czynności do innej. Brak zrozumienia tych czynności może być stresujący i/lub niebezpieczny dla człowieka. W celu redukcji kontekstowo niepoprawnych zachowań, które pojawiają się w wyniku takiego niepokoju, ale zarazem dla pewności, że dana osoba jest bezpieczna, musimy nauczać czterech receptywnych umiejętności porozumiewania się. Ten jednodniowy warsztat skupia się na tych dziewięciu umiejętnościach, które mają najwyższy priorytet: których umiejętności nauczać i w jaki sposób. Poruszane strategie są istotne dla każdego, ze złożonymi zaburzeniami porozumiewania się, niezależnie od ich modalności komunikacyjnej (np. Picture Exchange Communication System (PECS), używanie języka migowego, mowa). Warsztat ten jest niezbędny dla każdego pracującego i/lub mieszkającego z osobami ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Jest ważnym uzupełnieniem wszystkich szkoleń PECS, ale również jest dla tych, którzy nie uczęszczali wcześniej na żadne szkolenia PECS. Rodzice, opiekunowie i profesjonaliści na pewno wiele się dowiedzą w trakcie tego dnia.

Czego się dowiesz

  • Jak zdefiniować funkcjonalne porozumiewanie się
  • Jak zidentyfikować i ocenić dziewięć kluczowych umiejętności w zakresie komunikacji
  • Jak zaprojektować efektywne strategie nauczania do promowania tych umiejętności niezależnie od modalności
  • Jak włączyć efektywne strategie wizualne do wszystkich komunikatorów
  • Jak połączyć te umiejętności w funkcjonalne działania i codzienną rutynę

Szczegóły warsztatu

Agenda: 9:00 - 17:00

Rejestracja: 08:30 - 09:00

Znajdź ten warsztat