Terminy takie jak: „bodziec”, „reakcja” i „kontrola bodźcowa” pochodzą z eksperymentalnej analizy zachowania. Termin "podpowiedź" pochodzi ze stosowanej analizy. Istnieje wiele błędów koncepcyjnych i logicznych w sposobie, w jaki niektórzy nauczyciele i terapeuci używają tych terminów, a to z kolei skutkuje nieskutecznymi lekcjami. Podobne problemy można znaleźć odniesieniu do strategii poprawy błędów oraz do tych, które określane są strategiami uczenia "bez błędu".

W trakcie spotkania omówimy wiele popularnych terminów takich jak: • wycofywanie • strategie podpowiedzi od największej do najmniejszej i od najmniejszej do największej itp., • kształtowanie • strategie poprawy błędów - 4 krokowa jako strategia poprawy • błędu vs. technika uczenia • czym są strategie opisywane jako "nauczanie bez błędu"? Pokaż szczegóły szkoleniaNo online workshops have been found.
No onsite workshops have been found.