Szkolenie to obejmuje omówienie wniosków i rekomendacji firmy Pyramid na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami naszych uczniów. Dyskusje koncentrują się na analizie i rozwiązywaniu problemów związanych z deficytami umiejętności uczącego się - przed lub podczas - występowania kontekstowo nieprawidłowych zachowań.

Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna czyli przewodnik o tym jak radzić sobie z trudnym zachowaniem zawiera wprowadzenie do Stosowanej Analizy Zachowania w podejściu Pyramid Approach to Education. Dyskusja koncentruje się na znaczeniu definiowania deficytów umiejętności, które powinny być określone przed lub równocześnie z definiowaniem zachowań niepożądanych. Inne kluczowe elementy szkolenia obejmują opis i opracowanie skutecznych zadań edukacyjnych oraz systematyczne używanie wzmocnień. Podczas tego szkolenia dokładnie wyjaśniamy i omawiamy funkcje występujące między czynnościami funkcjonalnymi, treningiem komunikacji i redukcją niepożądanego zachowania. Ponadto, poruszamy kwestie dotyczące nauczania rozmaitych umiejętności. Warsztat ten uczy uczestników jak prawidłowo określać i definiować niepożądane zachowania, które stają się celem interwencji. Uczestnicy uczą się zrozumienia funkcjonalnej oceny zachowania oraz selekcji i nauczania alternatywnych reakcji w celu zastąpienia niepożądanego zachowania innym. Podczas szkolenia prezentujemy uczestnikom strategie manipulowania bodźcem wywołującym zachowanie (ang. antecedent strategies), jak również procedury zróżnicowanego wzmacniania (ang. differential reinforcement) oraz procedury oparte na manipulowaniu konsekwencjami. Omawiane są również kwestie związane z oceną i monitorowaniem indywidualnych planów zachowania.

Pokaż szczegóły szkolenia


No online workshops have been found.
No onsite workshops have been found.