Specjaliści i rodzice osób z autyzmem i zaburzeniami rozwoju muszą każdego dnia mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami. Jakie są najważniejsze umiejętności, których należy uczyć? Jak motywować uczniów, aby współpracowali podczas lekcji, które uznaliśmy za istotne? Jak powinniśmy postępować z czymś, co wydaje się być nieodpartą potrzebą u osób, które nie mówią lub nie posługują się mową na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli? Jak pomagać naszym uczniom ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, aby nas rozumieli? Co zrobić w przypadku trudnych zachowań? Podejście Pyramid do Edukacji odpowiada na wszystkie powyższe pytania i nie tylko, zapewniając model skupiający się na spełnianiu indywidualnych potrzeb ucznia poprzez funkcjonalną stosowaną analizę zachowania. Strategie oparte na dowodach są przedstawiane w przystępny i praktyczny sposób, można je wpleść w każdą aktywność : w domu, w szkole, społeczeństwie i pracy.

Dowiedz się więcej