Osoby niemówiące lub z ograniczonymi możliwościami artykulacyjnymi potrzebują systemu komunikacji, którego mogą użyć tu i teraz. Jeżeli jesteś nauczycielem, terapeutą lub rodzicem dziecka, u którego zdiagnozowano trudności w tych obszarach, prawdopodobnie słyszałeś już o Picture Exchange Communication System (PECS). PECS zyskało uznanie, ponieważ jest to praktyczny model oparty na dowodach, a jeśli jest wdrażany z dokładnością – naprawdę działa. PECS dostarcza gotową do użycia metodę proszenia o przedmioty, czynności i osoby w sposób, który wymaga interakcji społecznych i je stymuluje. W oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania pierwsze ćwiczenia w ramach PECS polegają na nauczaniu spontanicznego wyrażania próśb, a następnie – tak szybko, jak to możliwe – przechodzi się do odpowiadania na pytania, a także komentowania otaczającego środowiska. Dodatkowym atutem, jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD), jest wysoki odsetek dzieci, które nabywają umiejętność niezależnego posługiwania się mową po zastosowaniu metody PECS. Jednakże nigdy nie jest za późno, aby zacząć – nawet u osób dorosłych komunikujących się przy pomocy PECS zaobserwowano świetne rezultaty. Należy podkreślić, że chociaż PECS pierwotnie opracowano z myślą o małych dzieciach z autyzmem, z powodzeniem jest stosowane u różnych uczniów w każdym wieku i z wyzwaniami w różnych obszarach: poznawczym, komunikacyjnym, fizycznym.

Na naszych szkoleniach nauczysz się wdrażać PECS – oparty na dowodach system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, ceniony na całym świecie.
Czy Twój Uczeń Jest Dobrym Kandydatem Do PECS?