Czym konkretnie jest autyzm? Czym różni się od opóźnienia rozwoju?

Chociaż autyzm obejmuje szerokie spektrum zaburzeń i osoby z tą diagnozą różnią się znacznie pod kątem objawów, zwykle mają one trudności w trzech kluczowych obszarach:

  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • świadomość społeczna i interakcje społeczne,
  • kreatywna zabawa (różnorodność zainteresowań i zachowania).

Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) wyróżniają się „nieuporządkowaną charakterystyką”, co oznacza, że nie wykazują takich samych ścieżek rozwojowych co typowe dzieci.

Opóźnienie rozwoju (ang. developmental delay, DD) oznacza, że etapy rozwoju są osiągane później, niż by tego oczekiwano, jednakże następują w takiej samej kolejności co u większości dzieci.

Zaobserwowano, że wczesna interwencja, w tym wczesne wprowadzenie Picture Exchange Communication System (PECS), pomaga dzieciom ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem rozwoju w osiąganiu postępów. Miejmy jednak na uwadze, że na interwencję nigdy nie jest za późno, a pomoc w budowaniu funkcjonalnych umiejętnościach życiowych pozytywnie wpłynie na jakość życia każdej osoby, niezależnie od jej diagnozy.

Oferujemy szeroką gamę warsztatów szkoleniowych, dostarczających praktycznych informacji i strategii, które pomogą ci nauczać ważnych umiejętności, jak również zwiększać częstotliwość prawidłowych zachowań.