I. Wysyłka
A. Wysyłamy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków

Wysyłamy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków

B. Wysyłka Do Kanady, Terytoriów Stanów Zjednoczonych, Sił Zbrojnych, Na Hawaje I Alaskę

Wysyłamy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków

C. Wysyłka Międzynarodowa

Wysyłamy za granicę! Opłaty za wysyłkę są zależne od kraju przeznaczenia i masy paczki. Stawka opłaty za wysyłkę i obsługę obliczana jest przy płatności.

D. Podatki I Cła

Adresat spoza Polski może zostać obciążony cłami przewozowymi i podatkami, które są pobierane po dotarciu przesyłki do kraju. Dodatkowe opłaty wynikające z odprawy celnej ponosi odbiorca; nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich wysokości. Różne kraje mają bardzo różną politykę celną; należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

II. Zwroty

Celem Pyramid Educational Consultants, Inc. (PEC Inc.) jest tworzenie i dostarczanie produktów przeznaczonych do rozwijania komunikacji funkcjonalnej umożliwiających ludziom porozumiewanie się w życiu codziennym. Jesteśmy świadomi, że mogą mieć miejsce następujące sytuacje: produkt może nie spełniać oczekiwań klienta; klient mógł otrzymać produkt dotknięty wadą produkcyjną/uszkodzony; otrzymał produkt inny niż zamówiony lub niewłaściwą liczbę produktów. Na wypadek wystąpienia powyższych sytuacji obowiązuje Polityka zwrotów, która pozwala zapewnić satysfakcję naszych klientów poprzez wymianę produktu lub zwrot pieniędzy. Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione celu zapewnienia pomyślnego zwrotu produktu:

A. Wadliwy Produkt:

Jakiekolwiek wadliwe lub uszkodzone produkty należy zgłosić w ciągu 10 dni od Daty dostawy produktu*, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta PEC Inc.

B. Znaczna Nieprawidłowość Produktu:

Jakiekolwiek znaczne nieprawidłowości/braki produktów należy zgłosić w ciągu 10 dni od Daty dostawy produktu*, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta PEC Inc.

C. Zwroty:

W zależności od decyzji klienta, możemy dokonać wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy z wyłączeniem opłat przewozowych za zwrot i wymianę. Należy uważnie przeczytać poniższe kryteria, aby ocenić, czy produkt podlega wymianie i/lub zwrotowi.

W celu wymiany produktu lub otrzymania zwrotu pieniędzy, jakiekolwiek produkty uznane za „niechciane” muszą być zgłoszone PEC Inc. w ciągu 30 dni od Daty dostawy produktu*. Niektóre produkty nie podlegają zwrotowi. Zobacz pełną listę w punkcie D.

Każdy niechciany produkt PEC Inc. musi być zwrócony PEC Inc. w Stanie nadającym się do ponownej sprzedaży** wraz ze wszystkimi komponentami w oryginalnym opakowaniu.

Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta PEC Inc. (bezpłatna infolinia: +48 601 555 850 aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (znany również jako numer RMA).

Zwracany produkt musi być dostarczony do naszego Działu Zwrotów w ciągu 14 dni od daty nadania numeru RMA.

Odsyłając produkt do PEC Inc., należy wyraźnie wpisać swój numer RMA na zewnętrznej części zwracanego opakowania. Przyjmowane będą wyłącznie opakowania z przypisanym numerem RMA. Jakiekolwiek nieupoważnione zwroty będą odrzucane i odsyłane na koszt klienta.

Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginalny paragon lub fakturę i odesłać go na poniższy adres.

Należy zadzwonić pod numer +48 601 555 850 w celu uzyskania numeru RMA i/lub zgłoszenia wad/uszkodzeń lub znacznych nieprawidłowości/braków jakichkolwiek produktów.

 Pyramid Educational Consultants of Poland

ul. Niepodległości 67
32-400 MYŚLENICE
woj. małopolskie • Polska

 D. Produkty Niepodlegające Zwrotowi:

1. Picture Exchange Communication System (PECS) Training Manual
2. Lesson Plans
3. The Pyramid Approach to Education
4. EMPOWER! Książka i CD
5. Welcome to School
6. A Pictures Worth
7. Autism 24/7
8. Verbal Behavior
9. Where Are We Going?… (cała seria pięciu książek)
10. Timed Activity Schedule
11. Pics for PECS™
12. PECS Data Forms CD
13. Discrimination Training Alternatives DVD
14. Produkty do pobrania:

a. Lesson Plans
b. Pics for PECS™
c. Aktualizacja PECS Data Forms CD

*Data dostawy produktu: Jest to data, w którym towary kupione od PEC Inc. dotarły do miejsca przeznaczenia. Prowadzimy elektroniczną ewidencję obejmującą daty wysyłki i dostawy oraz możemy przedstawić klientowi dowód dostawy na żądanie.

**Warunki ponownej sprzedaży: Odsyłając do PEC Inc. niechciany produkt, należy brać pod uwagę potencjalne uszkodzenia zwracanego produktu w transporcie do naszego działu zwrotów. Należy odpowiednio i starannie zapakować i zabezpieczyć produkt, aby zapobiec jakiemukolwiek potencjalnemu uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku uznania stanu odebranego produktu za nienadający się do sprzedaży, produkt zostanie zwrócony na koszt klienta.

Ostatnio przeglądane: 17 lutego 2021