Model PECS (Picture Exchange Communication System) to praktyczna metoda oparta na dowodach, której skuteczność potwierdza wiele badań naukowych z całego świata. Uczniowie otrzymują solidne umiejętności komunikacji funkcjonalnej oraz osiągają największe korzyści, jeżeli protokół PECS jest ściśle przestrzegany. Aby zapewnić wysoką jakość wdrożenia modelu PECS. Pyramid Educational Consultants oferuje Program Certyfikacji PECS, w ramach którego oceniana i mierzona jest kompetencja w zakresie wdrażania protokołu PECS.

Certyfikacja PECS Ma Na Celu:

 • wspierać i utrzymywać jakość wdrażania PECS,
 • zwiększać skuteczność programów PECS dla uczniów,
 • wyrażać uznanie dla zaangażowania w utrzymywanie profesjonalnych standardów wraz z potwierdzeniem na naszej globalnej stronie internetowej,
 • zapewnić rodzicom i specjalistom możliwość potwierdzenia ich kompetencji w zakresie PECS.

Wyróżniamy trzy (3) poziomy Certyfikacji PECS, przy czym każdy następny poziom stanowi uzupełnienie wiedzy i umiejętności uzyskanych na poprzednim poziomie:

 • Certyfikowany Realizator PECS – Poziom 1 (PCI-1)
 • Certyfikowany Realizator PECS – Poziom 2 (PCI-2)
 • Certyfikowany Menedżer PECS (PCM)

Certyfikaty Realizatora PECS Na Poziomie 1 I 2 Są Przeznaczone Dla

Specjalistów lub rodziców, którzy:

 • pracują z dziećmi lub dorosłymi z autyzmem, zaburzeniami rozwoju i/lub ograniczonymi zdolnościami komunikacji,
 • uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych PECS prowadzonych przez Pyramid Educational Consultants,
 • obecnie wdrażają model PECS,
 • chcą mieć pewność, że wdrażają model PECS zgodnie z protokołem,
 • chcą zmaksymalizować komunikację uczniów w ciągu dnia.

Certyfikacja Menedżera* PECS Jest Przeznaczona Dla

Specjalistów, którzy:

 • zdobyli Certyfikaty Realizatora PECS na poziomie 1 i 2,
 • uczestniczyli w Podstawowym Szkoleniu Pyramid Approach prowadzonym przez Pyramid Educational Consultants,
 • chcą stać się liderami PECS w ich zespole, aby świadczyć coaching oraz nadzór nad wdrażaniem PECS,
 • chcą prowadzić Przeglądy PECS dla rodziców i specjalistów w ich organizacji.

*Certyfikacja Menedżera PECS nie jest przeznaczona dla osób prowadzących prywatną praktykę.

Osoby posiadające Certyfikat Realizatora PECS lub Certyfikat Menedżera PECS nie są licencjonowanymi Szkoleniowcami ani Konsultantami PECS, w związku z czym nie są upoważnieni, wykwalifikowani ani przeszkoleni do prowadzenia Szkoleń PECS na poziomie 1 lub 2.

Więcej informacji o Programie Certyfikacji PECS i cenniku jest dostępnych tutaj.

Aby zapisać się do Programu Certyfikacji PECS, należy wejść na Internetowy Portal Edukacyjny Pyramid. (Uwaga: w przypadku ograniczonego dostępu do Internetu i/lub chęci ukończenia tego procesu za pośrednictwem poczty tradycyjnej i/lub poczty e-mail należy pobrać Formularz Zgłoszeniowy do Certyfikacji PECS.)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Certyfikacji PECS znajdują się tutaj.

W przypadku wszelkich dalszych pytań prosimy o kontakt na adres certification@pecs.com.