Pracujesz z uczniami, którzy mają trudności z przechodzeniem przez kolejne fazy protokołu? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu tych problemów? Usługa PECS Check-Up może być idealnym rozwiązaniem. Przeznaczona jest dla specjalistów, którzy mają już podstawowe przeszkolenie w zakresie PECS. Konsultant Pyramid będzie obserwował personel wdrażający PECS z uczniem oraz zaoferuje rekomendacje w zakresie dalszych postępów. Konsultant omówi i zademonstruje kolejne fazy PECS. Dodatkowo, zostanie ocenionych i omówionych Dziewięć Kluczowych Umiejętności Komunikowania się. Ćwiczenia dostosowane są do poszczególnych potrzeb ucznia i mogą obejmować wykład, materiały wideo, scenki, a także pytania i odpowiedzi. Po dwóch tygodniach zostanie przesłany szczegółowy raport z zaleceniami dotyczącymi kolejnych etapów szkolenia PECS ucznia.

Jeśli jesteś zainteresowany/a usługą, prosimy o kontakt na adres zenon@pecs.com lub numer telefonu +48 601 555 850.