Clinical Team

Andy Bondy, PhD
Andrew Bondy jest prezesem i założycielem Pyramid Educational Consultants. Jest on zwolennikiem innowacji w dziedzinie autyzmu i stosowanej analizy zachowania. Przez 14 lat kierował stanowym systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem. Jest współautorem Podręcznika szkoleniowego PECS. Jest również autorem pozycji Podejście Pyramid do Edukacji, która prezentuje zintegrowane podejście do rozwijania skutecznych środowisk edukacyjnych, łącząc stosowaną analizę zachowania z czynnościami funkcjonalnymi i kreatywnymi strategiami rozwijania komunikacji. Dr Bondy zdobył tytuł MA oraz PhD na uniwersytecie UNC Greensboro oraz ukończył staż kliniczny w 1976 roku na University of Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele prac i wykładów oraz przeprowadził wiele warsztatów na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i konwencjach dotyczących analizy zachowania, PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Stale prowadzi działalność naukową oraz kontynuuje pracę nad rozwijaniem nowych i innowacyjnych metod pracy, mających na celu pomoc dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
Lori Frost, MS, CCC-SLP
Lori Frost jest wiceprezes i współzałożycielką Pyramid Educational Consultants. Jest współautorką Podręcznika szkoleniowego PECS. Była główną inicjatorką prac nad PECS, unikatowym systemem, który umożliwia dzieciom z ograniczonymi zdolnościami komunikacji nauczyć się inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori Frost ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie komunikacji funkcjonalnej oraz stosowanej analizy zachowania. Pomagała w opracowywaniu wielu pakietów szkoleniowych mających na celu nauczanie języka i umiejętności szkolnych. Zdobyła tytuł BA w dziedzinie logopedii i audiologii na Uniwersytecie w Arkansas oraz tytuł MS w dziedzinie patologii mowy i języka na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała w wielu publicznych i prywatnych szkołach jako logopeda. Jako konsultant Pyramid, Lori Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc szkolenia na temat PECS oraz Podejścia Pyramid do Edukacji. Zaprezentowała wiele prac i wykładów dotyczących autyzmu i komunikacji, jest współautorką kilku artykułów i rozdziałów, a także jest ceniona wśród specjalistów jako ekspertka w dziedzinie systemów komunikacji funkcjonalnej.
Jaime Wedel, MEd, CAGS, BCBA

Disclosures

ASHA Financial Disclosures
Andy Bondy, PhD

Financial: Dr. Andy Bondy receives royalties for the titles, Autism 24/7 and A Picture’s Worth, 2nd Edition.
Non-financial: Dr. Andy Bondy holds a non-compensated board seat with The Cambridge Center for Behavioral Studies.

Lori Frost, MS, CCC-SLP

Financial: Lori Frost receives royalties for the titles, Autism 24/7 and A Picture’s Worth, 2nd Edition.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Donna Banzhof, MEd, BCBA

Financial: Donna Banzhof receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Tony Castrogiovanni, PhD

Financial: Dr. Anthony Castrogiovanni receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc. Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Jessica Collins, MEd, BCBA

Financial: Jesseca Collins receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Catherine Horton, MS, CCC-SLP, BCBA

Financial: Catherine Horton receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Jo-Anne B. Matteo, MS, CCC-SLP

Financial: Jo-Anne Matteo receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Anne K. Overcash, MEd

Financial: Anne Overcash receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Jill Waegenaere, MA, CCC-SLP

Financial: Jill Waegenaere receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Jaime Wedel, MEd, CAGS, BCBA

Financial: Jaime Wedel receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Paige Panetta, MEd, BCBA

Financial: Paige Panetta receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Julia Hoffman, MS, CCC-SLP

Financial: Julia Hoffman receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

Shera Lin Davis, MEd

Financial: Shera Davis receives compensation as an employee of Pyramid Educational Consultants, Inc.
Non-financial: No relevant non-financial relationships to disclose.

All presentations provided by Pyramid Educational Consultants, Inc. will focus exclusively on PECS (The Picture Exchange Communication System) and or The Pyramid Approach to Education.