Rejestracja Na Szkolenia

Jeżeli nie możesz się zarejestrować online lub wolisz inną formę rejestracji, pobierz i wypełnij stosowny formularz. Formularze rejestracji na szkolenia można wysyłać faksem lub pocztą wraz z zapłatą.

Zamawianie Produktów

Jeżeli nie możesz zamówić produktów online lub wolisz inną formę zamówienia, pobierz katalog i/lub formularz zamówienia, wypełnij formularz zamówienia i wyślij go pocztą wraz z zapłatą.

Formularze zamówienia I rejestracji można wysyłać na poniższy adres:

Pyramid Educational Consultants of Poland

ul. Niepodległości 67
32-400 MYŚLENICE
woj. małopolskie • Polska

Telefon: +48 601 555 850

E-mail: zenon@pecs.com

Wyślij do nas wiadomość e-mail, aby poprosić o katalog za pośrednictwem poczty polskiej.

Wyłączny Dostawca Usług

Pyramid Educational Consultants jest wyłącznym dostawcą usług związanych ze szkoleniami oraz różnymi produktami edukacyjnymi PECS i Podejścia Pyramid. Poniżej można pobrać nasze aktualne oświadczenie wyłącznego dostawcy, a także więcej informacji o wszystkich naszych dostępnych usługach: