Kształtowanie nawyków efektywnego nauczania

Nasza firma   Kontakt  


Kształtowanie nawyków efektywnego nauczania

Terminy takie jak: „bodziec”, „reakcja” i „kontrola bodźcowa” pochodzą z eksperymentalnej analizy zachowania. Termin "podpowiedź" pochodzi ze stosowanej analizy. Istnieje wiele błędów koncepcyjnych i logicznych w sposobie, w jaki nauczyciele i terapeuci używają tych terminów, a to z kolei skutkuje nieskutecznymi lekcjami. Podobne problemy można znaleźć odniesieniu do strategii poprawy błędów oraz do tych, które określane są strategiami uczenia "bez błędu".

Omówimy wiele popularnych terminów takich jak:

wycofywanie

strategie podpowiedzi od największej do najmniejszej i od najmniejszej do największej itp.,

kształtowanie

strategie poprawy błędów - 4 krokowa jako strategia poprawy błędu vs. technika uczenia

czym są strategie opisywane jako "nauczanie bez błędu"?

 

Celem warsztatu jest podważenie od dawna powielanych błędnych przekonań na temat powszechnych strategii nauczania.

UCZESTNICY nauczą się:

Definiować kontrolę bodźcową i jej znaczenie w projektowaniu lekcji

Odróżniać podpowiedź od bodźca

Definiować logiczną różnicę między wycofywaniem podpowiedzi a stosowaniem podpowiedzi od największej do najmniejszej (lub od najmniejszej do największej)

 

Argumentować, dlaczego kontrola bodźcowa jest ważna w korygowaniu błędów


Bieżące szkolenia

Online, Online (Kształtowanie nawyków efektywnego nauczania - REJESTRACJA)
13/04/2021 - 13/04/2021

Cost: 200.00zł

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.