Język emocji

Nasza firma   Kontakt  


Język emocji

 

Język emocji

 

BF Skinner w swojej książce, Verbal Behavior dokonał znaczącej analizy języka. W książce tej, podkreśla istotne znaczenie konieczności skupienia się na funkcjach różnych aspektów komunikacji. Jego analiza zawiera bardzo ciekawy rozdział o tym co nazwał „prywatne wydarzenia”, to znaczy, jak uczymy się rozmawiać o tym, co dzieje się w nas samych.
Na tym szkoleniu, dokonamy przeglądu tradycyjnego podejścia do nauczania komunikowania się i wyrażania swoich emocji dzieci z autyzmem, jak również ich reakcji na emocje innych. Uczestnicy zostaną poproszeni o refleksję na temat ich obecnego modelu zajęć na temat opisywania emocji, a następnie o zaplanowanie wdrożenia analizy Skinnera do projektu własnych lekcji. Lekcje takie mogą być przeprowadzone z małymi dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, którzy nadal mają problemy z tą tematyką. Przyjrzymy się również bardzo ważnej części języka, która pomaga partnerom komunikacyjnym, spojrzeć z perspektywy kogoś, kto dopiero próbuje porozumiewać się, z perspektywy osób z autyzmem. Odpowiemy na pytanie dlaczego jest to dla niech takie trudne i zasugerujemy strategie nauczania, które mogą poprowadzić do skutecznego nabycia tej złożonej umiejętności językowej.
Czego się nauczysz:
• Opisywać jak typowo dzieci uczą się wyrażać na temat „prywatnych wydarzeń”
• Typu informacji, na które reagują dorośli, kiedy uczymy dzieci opowiadać nam o swoich emocjach oraz czego może brakować dzieciom z autyzmem
• Dlaczego tradycyjne podejścia nauczania „języka emocji” mogą być nieskuteczne i jak można temu zaradzić
• Jak wykorzystać zarówno już istniejące okazywanie emocji i jak tworzyć sytuacje, które mogą wywołać takie uczucia
• Dlaczego naprawdę nie łatwo jest uczyć „naprawdę”

 

Agenda: 09:00 - 15:00

Czas rejestracji: 08:30 - 09:00

Profesjonaliści: 750zł
Rodzice: 500 zł

Kurs spełnia większość wymagań członkostwa ASHA (ang. American Speech-Language-Hearing Association)
 


Current Listings:

 

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.