Lekarze na świecie rekomendują PECS

Nasza firma   Kontakt  


Lekarze na świecie rekomendują PECS

Nowe wytyczne pediatrów wyznaczające kierunek terapii osób ze spektrum autyzmu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Amerykańskiej Akademii Pediatrii  : ”osoby ze spektrum autyzmu, które nie posługują się mową lub posługują się nią w sposób ograniczony oraz te, które nie reagują na złożone interwencje, mające na celu poprawę komunikacji, powinny mieć możliwość korzystania z PECS" ( Maglione , Gans , DAS, Timbie , Kasari i interwencji Badania HRSA autyzm, 2012).

Ustalenia te zostały przedstawione w artykule pt.: „Nonmedical Interventions for Children With ASD: Recommended Guidelines and Further Research Needs”, w listopadzie 2012, w Pediatrics. Według zespołu Ekspertów składającego się z praktyków, naukowców i rodziców, PECS jest jedną z niewielu interwencji, które okazały się skuteczne w terapii autyzmu (Maglione , Gans , Das , Timbie , Kasari i HRSA Autyzm Badań Interwencja , 2012).

Ponadto, eksperci zgodzili się, że dzieci ze spektrum autyzmu powinny mieć dostęp do kompleksowej interwencji w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, która w szczególności skierowana jest na rozwijanie komunikacji, złożonych umiejętności językowych, umiejętności zabawy oraz zachowań adaptacyjnych." ( Maglione , Gans , DAS Timbie , Kasari i HRSA Autyzm Badania Intervention , 2012) . PECS znajduje się na liście interwencji, które okazały się skuteczne.

Aby przeczytać pełną publikację w języku angielskim proszę kliknąć poniższy link:

http://pediatrics.aappublications.org/content/130/Supplement_2/S169.full 

Referencje:

Maglione, M. A., Gans, D., Das, L., Timbie J., Kasari, C., For the Technical Expert Panel, and HRSA Autism Intervention Research- Behavioral (AIR-B) Network (2012).  Nonmedical Interventions for Children With ASD: Recommended Guidelines and Further Research Needs.  Pediatrics,130, S169-S178.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.